کارشناسی ارشد

20% -

درسنامه جامع و نکته‌و‌تست نظریه زبان‌ها و ماشین (پیش ثبت نام)

قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,200,000 تومان است.
20% -

درسنامه جامع و نکته‌و‌تست سیستم عامل (پیش ثبت نام)

قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,200,000 تومان است.
20% -

درسنامه جامع و نکته‌و‌تست سیستم عامل (پیش ثبت نام)

قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,200,000 تومان است.
20% -

درسنامه جامع و نکته‌و‌تست هوش مصنوعی (پیش ثبت نام)

قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,200,000 تومان است.