کتابخانه

ریاضیات

حساب دیفرانسیل و انتگرال


ویرایش هفتم
نویسنده: رابرت آدامز، کریستفر اسکیس
calculus a complete course
7th edition

مبانی احتمال

ویرایش هشتم
نویسنده: شلدون راس
First course in probability
8th edition

مقدمه کاربردی بر
ریاضیات گسسته و ترکیبی

ویرایش پنجم
نویسنده: رالف گریمالدی
Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction 5th edition

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی، رهیافتی نوین

ویراست سوم
نویسنده: استوارت راسل، پیتر نوریگ
artificial intelligence a modern approach 3rd edition

هوش مصنوعی، رهیافتی نوین

ویراست چهارم
نویسنده: استوارت راسل، پیتر نوریگ
artificial intelligence a modern approach 4rd edition

پایگاه داده

مفاهیم سیستم‌های پایگاه داده‌ای

ویراست هفتم
نویسنده: آبراهام سیلبرشاتز، هری کورت
Database System Concepts
7th Edition

مبانی سیستم‌های پایگاه داده‌ای

ویراست هشتم
نویسنده: کریستوفر دیت
Introduction to Database Systems
8th Edition

طراحی، پیاده سازی و مدیریت سیستم های پایگاه داده

ویراست سیزدهم
نویسنده: کارلوس کرونل، استیون موریس
Database Systems Design, Implementation, and Management - 13th Edition

سیستم‌های مدیریت پایگاه داده

ویراست سوم
نویسنده: ونکی راماکریشنان
Database Management Systems
3rd Edition

مفاهیم پایه سیستم های پایگاه داده

ویراست هفتم
نویسنده: رامز المصری، ناواته
Fundamentals of Database Systems 7rd Edition

سیستم عامل

سیستم عامل های مدرن

ویراست چهارم
نویسنده: اندرو تاننبام، هربرت بُس
Modern Operating Systems
4th Edition

مفاهیم سیستم عامل‌ها

ویراست دهم
نویسنده: آبراهام سیلبرشاتز، گرگ گاگن، پیرتر گالوین
Operating System Concepts
10th Edition

سیستم عامل
اصول داخلی و طراحی

ویراست هشتم
نویسنده: ویلیام استالینگ
operating systems internals and design principles

سایر

مقدمه‌ای بر نظریه زبان‌ها و ماشین

ویرایش ششم
نویسنده: پیتر لینز
An Introduction to Formal Languages and Automata 6th Edition

معماری کامپیوتر
یک رویکرد کمی

ویرایش ششم
نویسنده: جان هنسی، دیوید پترسون
Computer Architecture: A Quantitative Approach 6th Edition

مقدمه ای بر طراحی الگوریتم‌ها

ویرایش چهارم
نویسنده: توماس کورمن، چارلز لیزرسون، رونالد ریوست، کلیفورد استاین
An Introduction to Formal Languages and Automata 6th Edition

طراحی الگوریتم‌ها


نویسنده: توماس کورمن
Algorithms Unlocked