ظرفیت دانشگاه های دولتی دارای رشته علوم کامپیوتر هر ساله در دفترچه انتخاب رشته این آزمون منتشر می‌شود. بسیاری از داوطلبان ترجیح می‌دهند قبل از شرکت در کنکور ارشد از ظرفیت رشته علوم کامپیوتر مطلع شوند تا علاوه بر گرایش، دانشگاه را نیز مبنای ثبت‌نام خود قرار دهند و تا حدی رتبه لازم برای پذیرش در آن دانشگاه خاص نیز دستشان آید. در ادامه به معرفی گرایش‌های علوم کامپیوتر و ظرفیت دانشگاه های دولتی این رشته خواهیم پرداخت.

گرایش های کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر پل میان دانش کامپیوتر و ریاضیات است که هدف از تحصیل در آن تربیت نیرو برای حل مسائل موجود در حوزه کامپیوتر و رشته‌های مرتبط با آن است. قبل از ارائه ظرفیت رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه‌های مختلف به معرفی گرایش‌های آن خواهیم پرداخت.

دانشگاه های دارای رشته علوم کامپیوتر
داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در چندین گرایش با هم رقابت می‌کنند که هریک دارای کد ضریب اختصاصی خود هستند. رتبه هر داوطلب برای هر گرایش بر اساس دروس امتحانی و ضریب دروس محاسبه می‌شود و آن‌ها با توجه به رتبه گرایش، برای انتخاب رشته موردنظر خود اقدام می‌کنند. ارشد علوم کامپیوتر دارای 6 گرایش است که عبارت‌اند از:

گرایش‌های کد ضریب 1

  • علوم کامپیوتر
  • محاسبات علمی الگوریتم و نظریه محاسبه
  • نظریه سیستم ها
  • محاسبات نرم و هوش مصنوعی

گرایش‌های کد ضریب 2

  • داده کاوی
  • علوم تصمیم و دانش

دانشگاه های دولتی رشته علوم کامپیوتر

معرفی ظرفیت رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه های دولتی

همانطور که ذکر شد، ظرفیت رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه‌های دولتی هر سال در دفترچه انتخاب رشته ارشد ارائه می‌شود. این ظرفیت در اغلب موارد تغییر چندانی نمی‌کند و کسانی که خواهان ارزیابی آن هستند می‌توانند از اطلاعات مربوط به سال‌های گذشته استفاده کنند. برای آشنایی شما در ادامه به معرفی دانشگاه‌های دارای پذیرش کارشناسی ارشد کلیه گرایش‌های علوم کامپیوتر و ظرفیت آن‌ها در سال 1402 خواهیم پرداخت.

علوم کامپیوتر

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

دوره تحصیلی

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
18535 دانشگاه صنعتی شریف تهران روزانه 16

 

دانشگاه و ظرفیت رشته علوم کامپیوتر در گرایش محاسبات علمی

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

دوره تحصیلی

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
18541 دانشگاه علوم پایه زنجان روزانه 8
18537 دانشگاه دامغان روزانه 6
18538 دانشگاه رازی کرمانشاه روزانه 5
18539 دانشگاه مازندران، بابلسر روزانه 10
18540 دانشگاه یزد روزانه 5
18563 دانشگاه مازندران، بابلسر روزانه 3
18564 دانشگاه یزد نوبت دوم 1
18577 دانشگاه مازندران، بابلسر نوبت دوم 1

 

دانشگاه و ظرفیت رشته علوم کامپیوتر در گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

دوره تحصیلی

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
18541 دانشگاه اصفهان روزانه 6
18542 دانشگاه تربیت مدرس روزانه 5
18543 دانشگاه تهران روزانه 6
18544 دانشگاه شاهد تهران روزانه 6
18545 دانشگاه شهید بهشتی تهران روزانه 4
18546 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روزانه 8
18547 دانشگاه یزد روزانه 7
18565 دانشگاه اصفهان نوبت دوم 2
18566 دانشگاه تهران نوبت دوم 1
18567 دانشگاه یزد نوبت دوم 2
18578 دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3
18579 دانشگاه شهید بهشتی تهران پردیس خودگردان 4
18580 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران پردیس خودگردان 3

 

 

دانشگاه و ظرفیت رشته علوم کامپیوتر در گرایش نظریه سیستم‌ها

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

دوره تحصیلی

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
18548 دانشگاه تبریز روزانه 5
18549 دانشگاه تربیت مدرس روزانه 5
18543 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان روزانه 10
18550 دانشگاه علامه طباطبایی تهران روزانه 10
18568 دانشگاه تبریز نوبت دوم 3
18569 دانشگاه علامه طباطبایی تهران نوبت دوم 4

 

دانشگاه و ظرفیت رشته علوم کامپیوتر در گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

دوره تحصیلی

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
18551 دانشگاه اصفهان روزانه 4
18552 دانشگاه تبریز روزانه 5
18553 دانشگاه تهران روزانه 10
18554 دانشگاه دامغان روزانه 9
18555 دانشگاه سمنان روزانه 12
18556 دانشگاه زاهدان روزانه 15
18557 دانشگاه شاهد تهران روزانه 10
18558 دانشگاه شهید باهنر کرمان روزانه 15
18559 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روزانه 9
18560 دانشگاه علامه طباطبایی تهران روزانه 10
18561 دانشگاه ولی عصر رفسنجان روزانه 7
18562 دانشگاه یزد روزانه 6
17570 دانشگاه اصفهان نوبت  دوم 3
18571 دانشگاه تبریز نوبت دوم 3
18572 دانشگاه تهران نوبت دوم 2
18573 دانشگاه شاهد تهران نوبت دوم 2
18574 دانشگاه علامه طباطبایی تهران نوبت دوم 4
18575 دانشگاه یزد نوبت دوم 1
18582 دانشگاه تبریز پردیس خودگردان 5
18583 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران پردیس خودگردان 3
18584 موسسه غیرانتفاعی سلمان مشهد غیرانتفاعی 5

 

دانشگاه و ظرفیت رشته علوم کامپیوتر در گرایش داده کاوی

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

دوره تحصیلی

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
18585 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان روزانه 10
18586 دانشگاه تربیت مدرس روزانه 5
18587 دانشگاه خوارزمی تهران روزانه 8
18588 دانشگاه شاهد تهران روزانه 9
18589 دانشگاه شهید بهشتی تهران روزانه 4
18590 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روزانه 7
18611 دانشگاه شهید بهشتی تهران مجازی 25
18612 دانشگاه تربیت مدرس پردیس خودگردان 3
18613 دانشگاه شهید بهشتی تهران پردیس خودگردان 4
18614 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران پردیس خودگردان 2

 

دانشگاه و ظرفیت رشته علوم کامپیوتر در گرایش علوم تصمیم و دانش

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

دوره تحصیلی

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
18591 دانشگاه تهران روزانه 4
18592 دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار روزانه 6
18593 دانشگاه خوارزمی تهران (کرج) روزانه 8
18594 دانشگاه شاهد تهران روزانه 3
18595 دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 8
18596 دانشگاه علامه طباطبایی تهران روزانه 9
18605 دانشگاه خوارزمی تهران (کرج) نوبت دوم 2
18606 دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 2
18615 دانشگاه تهران (ارس جلفا) نوبت دوم 4

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد امین شکری دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

کانال تلگرام نکته طلایی: @noktetalaee

به این مقاله امتیاز دهید