مشاهده رتبه قبولی ارشد علوم کامپیوتر داوطلبان سال‌های قبل، می‌تواند به ارزیابی نسبی شانس قبولی و در نتیجه انتخاب رشته صحیح داوطلبان کمک کند. به منظور راهنمایی شما در ادامه به ارائه نمونه‌ای از رتبه های قبولی ارشد علوم کامپیوتر خواهیم پرداخت.

گرایش‌های کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در 6 گرایش مختلف محاسبات علمی، الگوریتم و نظریه محاسبه، نظریه سیستم‌ها، محاسبات نرم و هوش مصنوعی، داده کاوی و علوم تصمیم و دانش به رقابت می‌پردازند. رتبه ارشد علوم کامپیوتر برای هر داوطلب بر اساس ضریب دروس امتحانی در آن گرایش محاسبه می‌شود. متقاضیان تحصیل در هر گرایش پس از شرکت در آزمون و کسب حد نصاب لازم، باید براساس رتبه و تراز اکتسابی رشته محل‌های موردعلاقه خود را الویت‌بندی کنند و سپس در فرم اینترنتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد وارد نمایند.

و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر 2

در این مرحله است که مقایسه رتبه داوطلب با رتبه قبولی ارشد علوم کامپیوتر داوطلبان سال‌های قبل می‌تواند به ارزیابی شانس قبولی آن‌ها کمک کند. لازم به ذکر است که هرچند بررسی رتبه قبولی ارشد علوم کامپیوتر در نحوه انتخاب رشته متقاضیان موثر است اما تضمینی برای قبولی داوطلب نیست. زیرا پذیرش و محل قبولی داوطلبان علاوه بر رتبه، به فاکتورهایی چون معدل، تعداد شرکت کنندگان در آزمون، ظرفیت رشته و … بستگی دارد. در بخش‌ بعد به ارائه چند نمونه از رتبه قبولی ارشد علوم کامپیوتر در آزمون ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ خواهیم پرداخت.

رتبه قبولی ارشد علوم کامپیوتر  و محل قبولی در گرایش های مختلف

همانطور که اشاره شد علوم کامپیوتر شامل رشته-گرایش‌های مختلف با کد ضرایب مختلف است که هر کدام دارای رتبه متفاوتی هستند. بنابراین داوطلبان علاقه‌مند به پذیرش در هر گرایش این رشته قبل از شرکت در آزمون باید به بررسی سرفصل‌ها و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر بپردازند.

کد ضریب 1 علوم کامپیوتر شامل گرایش‌های محاسبات علمی، الگوریتم و نظریه محاسبه، نظریه سیستم ها، محاسبات نرم و هوش مصنوعی و کد ضریب 2 شامل گرایش‌های داده‌کاوی و علوم تصمیم و دانش و رشته بیوانفورماتیک می‌باشد. رتبه و محل قبولی ارشد علوم کامپیوتر برخی از داوطلبان، براساس گرایش‌ در جداول زیر ارائه شده است.

و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر 1

رتبه قبولی ارشد علوم کامپیوتر و محل قبولی برخی از داوطلبان 1402-1401 برای گرایش‌های دارای کد ضریب 1

 

رتبه قبولی داوطلب محل قبولی دوره
9 ارشد علوم کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف تهران روزانه
26 گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی –دانشگاه تهران روزانه
62 گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی –دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روزانه
113 گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه- دانشگاه شهید بهشتی تهران روزانه
347 گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی –دانشگاه تبریز روزانه
504 گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی –دانشگاه سمنان روزانه

 

رتبه قبولی ارشد علوم کامپیوتر و محل قبولی برخی از داوطلبان1402-1401  برای گرایش‌های دارای کد ضریب 2

 

رتبه قبولی داوطلب محل قبولی دوره
45 گرایش داده کاوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روزانه
61 گرایش داده کاوی –دانشگاه شهید بهشتی تهران روزانه
138 بیوانفورماتیک –دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روزانه
347 گرایش داده کاوی –دانشگاه علوم پایه زنجان روزانه
422 بیوانفورماتیک –دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران پردیس خودگردان
1007 گرایش علوم تصمیم و دانش – دانشگاه غیرانتفاعی جمشید کاشانی – آبیک غیرانتفاعی

رتبه قبولی ارشد علوم کامپیوتر و محل قبولی برخی از داوطلبان  کنکور 1400 در کلیه گرایش‌ها

 

رتبه قبولی داوطلب محل قبولی دوره
11 ارشد علوم کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف تهران روزانه
62 گرایش داده کاوی –دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روزانه
119 گرایش داده کاوی –دانشگاه تربیت مدرس تهران روزانه
147 گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه- دانشگاه شهید بهشتی تهران روزانه
155 گرایش علوم تصمیم و دانش –دانشگاه تهران روزانه
273 گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی –دانشگاه تبریز روزانه
351 گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه شاهد تهران روزانه
448 گرایش نظریه سیستم‌ها – دانشگاه علامه طباطبایی تهران نوبت دوم
450 گرایش داده کاوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران پردیس خودگردان
588 گرایش محاسبات علمی – مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان روزانه
627 گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه دامغان روزانه
630 گرایش داده کاوی – دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان روزانه
777 گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه – دانشگاه شهید بهشتی تهران مجازی

 

رتبه قبولی ارشد علوم کامپیوتر و محل قبولی برخی از داوطلبان  کنکور 99 در کلیه گرایش‌ها

رتبه قبولی داوطلب سهمیه محل قبولی دوره
17 ایثارگران 5 درصد گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روزانه
17 ایثارگران 5 درصد گرایش علوم تصمیم و دانش – دانشگاه تهران روزانه
21 ایثارگران 5 درصد گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه  امیرکبیر روزانه
21 ایثارگران 5 درصد گرایش داده کاوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روزانه
25 آزاد گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه – دانشگاه  تهران روزانه
25 آزاد گرایش داده کاوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران روزانه
27 آزاد ارشد علوم کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف تهران روزانه
27 ایثارگران 5 درصد گرایش علوم تصمیم و دانش – دانشگاه تهران روزانه
31 آزاد گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه – دانشگاه شهید بهشتی تهران روزانه
32 آزاد گرایش داده کاوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران نوبت دوم
35 آزاد گرایش علوم تصمیم و دانش – دانشگاه خوارزمی روزانه
36 ایثارگران 5 درصد ارشد علوم کامپیوتر –دانشگاه تهران روزانه
39 ایثارگران 25 درصد ارشد علوم کامپیوتر – دانشگاه تهران روزانه
43 آزاد گرایش علوم تصمیم و دانش – دانشگاه خوارزمی نوبت دوم
45 ایثارگران 5 درصد گرایش نظریه سیستم‌ها – دانشگاه تبریز روزانه
47 ایثارگران 25 درصد گرایش محاسبات علمی – دانشگاه تربیت مدرس تهران روزانه
48 آزاد ارشد علوم کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف تهران روزانه
48 آزاد گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه شاهد روزانه
49 ایثارگران 25 درصد گرایش نظریه سیستم‌ها – دانشگاه تبریز روزانه
52 آزاد گرایش علوم تصمیم و دانش – دانشگاه شاهد نوبت دوم
53 آزاد گرایش نظریه سیستم‌ها – دانشگاه علامه طباطبایی روزانه
53 آزاد گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه تبریز روزانه
59 آزاد گرایش نظریه سیستم‌ها – دانشگاه علامه طباطبایی نوبت دوم
61 آزاد گرایش محاسبات علمی – دانشگاه تربیت مدرس تهران نوبت دوم
63 آزاد گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه – دانشگاه شاهد نوبت دوم
66 آزاد ارشد علوم کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف تهران نوبت دوم
67 ایثارگران 5 درصد گرایش داده کاوی – دانشگاه شهید باهنر روزانه
73 آزاد گرایش علوم تصمیم و دانش – دانشگاه دامغان روزانه
77 آزاد گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی –  دانشگاه شهید باهنر کرمان روزانه
94 آزاد گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه – دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان نوبت دوم
97 آزاد گرایش محاسبات علمی – دانشگاه دامغان روزانه
104 ایثارگران 5 درصد گرایش داده کاوی – دانشگاه شاهد نوبت دوم
130 آزاد گرایش محاسبات علمی – دانشگاه بابلسر روزانه
132 آزاد گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه زاهدان روزانه
159 آزاد گرایش محاسبات علمی – دانشگاه یزد نوبت دوم
189 آزاد ارشد علوم کامپیوتر – دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی غیرانتفاعی
255 آزاد گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی – دانشگاه زاهدان پردیس خودگردان
288 آزاد گرایش محاسبات علمی – دانشگاه مازندران پردیس خودگردان
314 آزاد ارشد علوم کامپیوتر – دانشگاه غیرانتفاعی طوبی غیرانتفاعی
380 آزاد ارشد علوم کامپیوتر – دانشگاه غیرانتفاعی طوبی غیرانتفاعی
422 آزاد گرایش محاسبات علمی – دانشگاه مازندران پردیس خودگردان

کلام آخر

در این مقاله سعی کردیم با ارائه نمونه‌هایی از رتبه قبولی ارشد علوم کامپیوتر و محل پذیرش برخی از داوطلبان، به برنامه‌ریزی و انتخاب رشته بهتر شما کمک نماییم. لازم به ذکر است که یک انتخاب رشته صحیح، علاوه بر تمامی اطلاعات داده شده، مستلزم ارزیابی علاقه داوطلب، هزینه، مکان و کیفیت دانشگاه و… می‌باشد. کلیه این اطلاعات می‌تواند توسط یک مشاور مجرب در اختیار داوطلب قرار گیرد.

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد امین شکری دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

کانال تلگرام نکته طلایی: @noktetalaee

به این مقاله امتیاز دهید